Tietosuojaseloste

Oppimo Oppimiskeskus Oy:n rekisteri- ja tietosuojaselosteet.

Potentiaaliset asiakkaat ja kumppanit -rekisteri

Asiakasrekisteri

Kesäyrittäjä-ohjelman rekisteri

Verkkovierailurekisteri

Verkkosivustolla käytössä olevat evästeet

 

Potentiaaliset asiakkaat ja kumppanit -rekisteri

Tämä on Oppimo Oppimiskeskus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2024. Viimeisin muutos 22.1.2024.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Oppimo Oppimiskeskus Oy käsittelee potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden henkilötietoja.

 

 • Rekisterinpitäjä

Oppimo Oppimiskeskus Oy

Y-tunnus 3411691-7

Osoite PL 13, 00561

Myöhemmin “Yhtiö”.

 

 • Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kristofer Clement / kristofer.clement@oppimo.fi / PL 13, 00561

 

 • Rekisterin nimi

Oppimo Oppimiskeskus Oy:n potentiaaliset asiakkaat ja kumppanit

 

 • Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterin käyttötarkoitus on uusien asiakkuuksien ja kumppanuuksien avaaminen ja niihin liittyvä viestintä. Saatavaa tietoa käytetään asiakassuhteiden synnyttämiseen ja ylläpitoon.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 • Oikeutetun edun peruste

Potentiaaliset asiakkaat ja kumppanit -rekisterin oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu suoramarkkinointitarpeisiin ja elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

Suoramarkkinointi on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeutettu etu.

 

 • Rekisterin tietosisältö
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Organisaatio ja tehtävä
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot aiemmasta yhteistyöstä
 • Tietoja käydyistä keskusteluista

 

 • Mistä tiedot ovat peräisin

Tietoja saadaan vastaanotetuista sähköpostiviesteistä, käyntikorteista, puhelimessa tai fyysisissä kohtaamisissa, sidosryhmiltä, yhteydenottolomakkeen tai vastaavien kautta.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

 • Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa.

 

 • Henkilötiedon säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä ja potentiaaliset asiakkaat ja kumppanit -rekisterissä niin kauan kuin asiakas- tai yhteistyösuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisestä lukien tai viimeisen yhteydenoton jälkeen 6 vuotta.

Henkilötiedot poistetaan, mikäli se ei ole enää tarpeen, se on vanhentunut tai mikäli käsittelylle ei enää ole käyttötarkoitusta.

 

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin. Järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja vastuuhenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä näitä henkilötietoja.

 

 • Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut omat tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin korjausta, tulee pyyntö lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

Ratapihantie 9

00521 Helsinki

 1. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi 

 

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

Asiakasrekisteri -rekisteri

Tämä on Oppimo Oppimiskeskus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2024. Viimeisin muutos 22.1.2024.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Oppimo Oppimiskeskus Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

 

 • Rekisterinpitäjä

Oppimo Oppimiskeskus Oy

Y-tunnus 3411691-7

Osoite PL 13, 00561

Myöhemmin “Yhtiö”.

 

 • Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kristofer Clement / kristofer.clement@oppimo.fi / PL 13, 00561

 

 • Rekisterin nimi

Oppimo Oppimiskeskus Oy:n asiakkaat

 

 • Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on Yhtiön asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 • Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi

Organisaatio ja tehtävä

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Laskutustiedot

Tiedot tilatuista palveluista

Tiedot aiemmasta yhteistyöstä

Tietoja käydyistä keskusteluista

 

 • Mistä tiedot ovat peräisin

Tietoja saadaan tehdyistä sopimuksista.

Tietoja saadaan lisäksi vastaanotetuista sähköpostiviesteistä, käyntikorteista, puhelimessa tai fyysisissä kohtaamisissa sekä yhteydenottolomakkeen tai vastaavien kautta.

 

 • Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa.

 

 • Henkilötiedon säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä ja potentiaaliset asiakkaat ja kumppanit -rekisterissä niin kauan kuin asiakas- tai yhteistyösuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisestä lukien tai viimeisen yhteydenoton jälkeen 6 vuotta.

Henkilötiedot poistetaan, mikäli se ei ole enää tarpeen, se on vanhentunut tai mikäli käsittelylle ei enää ole käyttötarkoitusta.

 

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin. Järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja vastuuhenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä näitä henkilötietoja.

 

 • Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut omat tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin korjausta, tulee pyyntö lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

Ratapihantie 9

00521 Helsinki

 1. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi 

 

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

Kesäyrittäjä-ohjelman -rekisteri

Tämä on Oppimo Oppimiskeskus Oy: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2024. Viimeisin muutos 22.1.2024.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Oppimo Oppimiskeskus Oy käsittelee Kesäyrittäjä-ohjelmaan hakeneiden henkilötietoja.

 

 • Rekisterinpitäjä

Oppimo Oppimiskeskus Oy

Y-tunnus 3411691-7

Osoite PL 13, 00561

Myöhemmin “Yhtiö”.

 

 • Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kristofer Clement / kristofer.clement@oppimo.fi / PL 13, 00561

 

 • Rekisterin nimi

Oppimo Oppimiskeskus Oy:n kesäyrittäjä-ohjelman -rekisteri

 

 • Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Kesäyrittäjä-ohjelman -rekisterin käyttötarkoitus on Kesäyrittäjä-ohjelman toteuttaminen ja tarjoaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 • Rekisterin tietosisältö
 • etu- ja sukunimi
 • elämäntilanne (opiskelija, työtön, töissä, vanhempainvapaa jne.)
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Erityisruokavaliot
 • Tietoja käydyistä keskusteluista
 • muut henkilöltä suostumuksella kerätyt tiedot

 

 • Mistä tiedot ovat peräisin

Tietoja saadaan Kesäyrittäjä-ohjelman hakulomakkeen kautta ja nuorelta itseltään muissa keskusteluissa.

 

 • Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tarvittaessa Kesäyrittäjä-ohjelman yhteistyötahoille, kuten kunnille ja kaupungeille, jotta esimerkiksi Kesäyrittäjäsetelin maksatus on mahdollista. Lisäksi tietoja luovutetaan hakijan siihen antaessaan luvan 4H yhdistyksen paikallisyhdistyksille, jos paikallinen 4H yhdistys ja Oppimo Oppimiskeskus tarjoavat Kesäyrittäjä-ohjelman samalla alueella. Tietojen luovutuksen tarkoituksena on ohjata hakijat heille sopivimpaan kesäyrittäjä-ohjelmaan.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa. Lisäksi tietoja Kesäyrittäjä-ohjelmaan hakeneista ja osallistuneista nuorista voidaan julkaista ryhmätasolla siten, että niistä ei erotu yksittäinen hakija tai osallistuja.

Tietoja ei luovuteta muille kuin tässä kohdassa mainituille tahoille.

 

 • Henkilötiedon säilytysaika

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti poisteta Kesäyrittäjä-ohjelman rekisteristä.

Henkilötiedot poistetaan, mikäli se ei ole enää tarpeen, se on vanhentunut tai mikäli käsittelylle ei enää ole käyttötarkoitusta.

 

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin. Järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja vastuuhenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä näitä henkilötietoja.

 

 • Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut omat tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin korjausta, tulee pyyntö lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

Ratapihantie 9

00521 Helsinki

 1. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi 

 

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

Verkkovierailurekisteri

Tämä on Oppimo Oppimiskeskus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2024. Viimeisin muutos 22.1.2024.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Oppimo Oppimiskeskus Oy käsittelee verkkovierailijoiden henkilötietoja.

 

 • Rekisterinpitäjä

Oppimo Oppimiskeskus Oy

Y-tunnus 3411691-7

Osoite PL 13, 00561

Myöhemmin “Yhtiö”.

 

 • Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kristofer Clement / kristofer.clement@oppimo.fi / PL 13, 00561

 

 • Rekisterin nimi

Oppimo Oppimiskeskus Oy:n verkkosierailurekisteri.

 

 • Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterin käyttötarkoitus on Yhtiön verkkosivujen turvallisuuden takaaminen.Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä.

 

 • Oikeutetun edun peruste

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

 

 • Rekisterin tietosisältö
 • IP-osoite
 • Vierailuaika
 • Vieraillut sivut

 

 • Mistä tiedot ovat peräisin

Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.

 

 • Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Yhtiön käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa myös heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Yhtiön tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

 • Henkilötiedon säilytysaika

Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

 

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin. Järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät ja vastuuhenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä näitä henkilötietoja.

 

 • Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (“cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijoiden käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisesta sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Lue lisää evästeistä sivun evästeet osuudesta.

 

 • Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut omat tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin korjausta, tulee pyyntö lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

Ratapihantie 9

00521 Helsinki

 1. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi 

 

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (viimeistään kuukauden kuluessa).

Verkkosivustolla käytössä olevat evästeet

Evästeiden ja verkkoanalytiikan avulla voimme tarjota sinulle sujuvamman asioinnin

Käytämme verkkosivuillamme erilaisia tekniikoita tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen vierailukokemuksen. Tähän sisältyy tietojenkäsittelyä, joka on teknisesti välttämätöntä verkkosivuston ja sen toimivuuden kannalta, minkä lisäksi käytämme tekniikoita käyttökokemuksen parantamiseksi, anonyymien statistiikkojen luomiseksi tai kohdennetun (esim. markkinointi-) sisällön näyttämiseksi.

Voit milloin tahansa hallinnoida, minkätyyppisen tietojen käytön haluat sallia valitsemalla sivun alareunasta valitsemalla “Evästeasetukset”.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle. Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Näet evästeiden hyväksymispäivämäärän ja hyväksymistunnuksesi sivun alareunasta valitsemalla “Evästeasetukset” > ”Näytä tiedot”.